Полезни модели

Полезните модели подлежат на регистрация, а не на патентоване. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Не се считат за полезни модели открития, научни теории, идеи, математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност; програми за компютри, както и представяне на информация. Човешкото тяло и ембриони, техните елементи и гени не могат да представляват полезни модели.

Не се регистрират и закрилят полезни модели, противоречащи на обществения ред и добрите нрави; вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военни цели; сортове растения и породи животни.

Срокът на закрила на полезните модели съгласно първоначалната регистрация е 4 г. от датата на заявяване или приоритетната дата съгласно Парижката конвенция и този срок може да бъде продължаван два пъти – всеки път за по 3 години.