Услуги

 

  • Подготовка и подаване на заявки за патенти, търговски марки, географски означения и промишлен дизайн в България, както и по целия свят. За тази цел ние имаме ежедневна връзка с Патентното ведомство със собствен куриер. Нашите партньори от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия са на Вашите услуги за получаване защита на Вашата интелектуална собственост практически по целия свят.
  • Подготовка и подаване на възражения, опозиции, искания за заличаване и анулиране на регистрации, представителство в процедурите пред Патентното ведомство и пред съдебните власти.
  • Извършване на проучвания за противопоставими патенти, марки и промишлени дизайни, правни съвети и консултации относно регистрабилността на марки и промишлени дизайни.
  • Извършване на вписвания в Патентното ведомство на промени в статуса на обектите на индустриалната собственост, на прехвърляния и лицензии.
  • Подготовка на лицензионни и прехвърлителни договори.
  • Плащане на годишни вноски за патенти, подновяване на марки и промишлени дизайни.
  • Преводи от и на основните чужди езици - английски, немски, френски, испански.
  • Гранични мерки

 

         www.lawfirmslawyers.eu