Домейн имена

Домейн за подобластта .BG може да регистрира всяко лице, притежаващо фирма или марка в РБългария

Домейните имат важно значение и добри перспективи за развитие