За нас

Патент Юнивърс  е създадена през юни 1993 г. като една от първите и водещите фирми в областта на интелектуалната собственост, с повече от 150 клиенти и партньори в над 40 страни по целия свят. Съдружници в Патент Юнивърс  са:

 

Валентина Великова Нешева

– вписана под № 25 в Списъка на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария, представител по патенти и търговски марки, европейски патентен представител № 128850, европейски представител по марки, правоспособен адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Образование:

 

 • Магистър по право
 • Магистър по икономика, специалност “Международни икономически отношения”
 • Бакалавър по органични химични технологии, инженер-химик, специалност “Органичен синтез”
 • Квалификационен курс за представители по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария
 • Квалификационен курс по европейска и американска патентна система, организиран от BOHMERT & BOEHMERT, Мюнхен, Германия
 • Квалификационен курс по марки и дизайн на Общността, организиран от BOEHMERT & BOEHMERT, Мюнхен, Германия.

Стаж в областта:

 

 • 1993 – направление “Патенти и търговски марки” на БТПП
 • от 1993 г. – интензивна частна практика в
 •  

 Чужди езици: английски, руски, немски

 

 Маргарита Иванова Маркова - Починала на 25.06.2015 г.

– вписана под № 26 в Списъка на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария, представител по търговски марки и индустриален дизайн, европейски представител по марки

Образование:

 

 • Магистър по икономика, специалност”Икономика на транспорта”
 • Квалификационен курс за представители по индустриална собственост към Патентното ведомство
 •  

Стаж в областта:

 

 • 1981 – 1993 – направление “Патенти и търговски марки” на БТПП
 • от 1993 г. – интензивна частна практика в
 •  

Чужди езици: английски

 

Правда Георгиева Бойкова

- вписана под № 27 в Списъка на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария, представител по патенти и търговски марки, европейски патентен представител № 128860, европейски представител по марки

Образование:

 

 • Магистър по икономика, специалност”Международни икономически отношения”
 • Квалификационен курс за представители по индустриална собственост към Патентното ведомство

 

Стаж в областта:

 

 • 1982 – 1993 – направление “Патенти и търговски марки” на БТПП
 • от 1993 г. – интензивна частна практика в
 •  

Чужди езици: немски, английски, руски

 

В  работят и 15 патентни експерти и преводачи, юрист и PR специалист.