Начало

Динамичното развитие на новите технологии и силно конкурентната среда в съвременния свят утвърждават навременната и адекватна защита на интелектуалната собственост като една от най-важните задачи на всеки сериозен производител и стопански субект.

Ние в отговаряме на това предизвикателство с точно, професионално, коректно и бързо решение на всеки проблем на нашите клиенти. Комбинацията от богат практически опит, задълбочени знания и стремеж за усъвършенстване, съчетани с лоялност и грижа за всеки клиент, позволява да поддържаме много висок стандарт на нашите услуги в областта на закрилата на интелектуалната собственост и предприемане ефективни действия срещу нарушенията и нелоялната конкуренция.

Ние предлагаме екипната работа на 20 високо квалифицирани и мотивирани  специалисти – представители по индустриална собственост, юристи, патентни експерти по органична и неорганична химия, фармация и биотехнологии, машиностроене, електротехника, електроника и телекомуникации.